• Proshock Ice modell

Proshock Ice

Proshock Ice™ tar effektivt bort celluliter samt oönskade fettdepåer med en unik kombination av cryolipolys och stötvågsterapi. Behandlingen med Proshock Ice™ är snabb, säker och effektiv! Passar alla kroppstyper och kan göras året om.

Proshock Ice logo

Permanent fett- och cellutlitreducering


Unik kombination av cryolipolys och stötvågsterapi. Helt utan kirurgiska ingrepp. Proshock Ice™ erbjuder en unik kombination av cryolipolys och stötvågsterapi för att reducera celluliter och oönskade fettdepåer på kroppen.

Vissa områden på kroppen där man får ansamlingar av fettdepåer är svåra att påverka genom kost och träning. Detta är en icke kirurgisk metod som är mycket effektiv. Fatfreezing innebär att man genom kyla kan reducera underhudsfett permanent. Metoden är väl dokumenterad och klinisk studie finns som bevisar metodens effektivitet. Man ser resultat på ca 15 dagar men det tar upp til 60 dagar innan man når fullt resultat. Efter en till två veckor kan man göra ytterligare behandling.

Fettreducering genom nedkylning kallas cryolipolys och bygger på en teknik som innebär att man med ett munstycke kyler ned behandlingsområdet. Huden kyls ned till ca 3 grader samt underhudsfettet till ca 6 -7 grader i 30 minuter minuter/område.

Huden tar inte skada av detta men fettcellerna som är känsligare för nedkylning får en permanent skada och försätts i en så kallad apoptos vilket innebär en programmerad celldöd. De skadade fettcellerna börjar brytas ned och transporteras till levern där de tas omhand och förbränns. Studier har visat att man inte får några förhöjda blodfetter eller levervärden. Fettceller som är förstörda är permanent borttagna, kroppen bildar heller inte nya fettceller på det området.

Cellulitbehandling med stötvågsterapi är ett nytt sätt att släta ut huden och ändra formen vid celluliter. Detta görs med djupgående stötvågsterapi. Behandlingen har visat sig ge mycket bra resultat på de annars så svårbehandlade celluliterna. Behandlingen är inte särskilt smärtsam och du kan återgå till jobb och träning direkt efteråt.

Behandlingen

Munstycket placeras över behandlingsområdet och vacuum aktiveras som suger in fettet några centimeter i handtaget. Kylingen startar. En viss kylande effekt upplevs de första minuterna som sedan försvinner. Efter behandlingen ges stötvågsbehandling för att ytterligare bryta ned fettcellerna, sammanlagt tar behandlingen endast 30 minuter. Direkt efter behandlingen kan man återgå till jobb och träning.

Antal behandlingar

Det krävs endast 4-6 behandlingar för att uppnå permanent fett och cellulitreducering.

Kliniska studier


En klinisk studie genomfördes 2011 och resultatet av detta sammanställdes i en rapport som kan läsas här i sin helhet:
Synergistic Effects of Cryolipolysis and Shock Waves for Noninvasive Body Contouring »

Nedan presenteras en sammanfattning av resultaten i studien:

• 15 dagars intervall
• I snitt 3,73 behandlingar
• 37 kvinnor & 13 män
• 21-62 år
• 50 patienter

Resultat i genomsnitt (omfångsminskning)

• -2,75 cm armar
• -2,25 cm vader
• -5 cm rumpa
• -5,78 cm lår
• -6,86 cm mage

Resultat i genomsnitt (fett tjockhet)

• -4,5 cm mage
• -3,6 cm lår
• -4 cm rumpa
• -1 cm vader
• -2,1 cm armar

• Vikten var oförändrad
• Inga signifikanta ökningar av levervärden
• Drack minst 2 liter vatten per dag under kuren
• Patienterna höll en proteinrik diet
• Uppföljning gjorde efter 12 mån av två helt oberoende kirurger
• Kolesterol och triglycerid nivåerna ökade endast måttligt, men hölls inom normala nivåer

Slutsats

• Inga rapporterade biverkningar
• Proshock Ice är inte den optimala behandlingen för väldigt överviktiga eller de med väldigt lös hud.
• Den optimala kunden är den normalviktiga med fettdepåer och eller celluliter.
• Ice-Shock-Lipolysis är en säker och effektiv behandling för kroppsformning! Helt utan ingrepp!

Proshock Ice behandling